Passie voor inspecteren

Wij verzorgen bouwkundige keuringen, opleveringskeuringen en het
meerjarenonderhoudsplan door heel Nederland.

Bel 085 - 485 93 48

Disclaimer

Bouwkundigekeuring.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Bouwkundigekeuring.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites van bouwkundigekeuring.nl. Bouwkundigekeuring.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van bouwkundigekeuring.nl.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Deze tevreden klanten gingen u voor..."Ik heb een bouwkundige keuring uit laten voeren van mijn eigen woning en kreeg daarbij een kostenbegroting voor toekomstig onderhoud. Precies wat ik wilde, tegen een mooie prijs"
Jan Pieter de Ridder, Bloemendaal