Snel een bouwkundige keuring en rapport nodig? Bel 085 489 16 06

Disclaimer

Bouwkundigekeuring.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De (inhoud van) aanbiedingen, prijzen, offertes en de teksten op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bouwkundigekeuring.nl heeft alle gegevens zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in verstrekte gegevens, dan is Bouwkundigekeuring.nl gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Bouwkundigekeuring.nl .

Bouwkundigekeuring.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de websites van Bouwkundigekeuring.nl. Bouwkundigekeuring.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Bouwkundigekeuring.nl.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.