Snel een bouwkundige keuring en rapport nodig? Bel 085 489 16 06

Veel gestelde vragen

FAQ

Zijn de kosten voor de bouwkundige keuring aftrekbaar van de belasting?

Ja, indien de kosten direct samenhangen met het afsluiten van een hypotheek bij aankoop, verbetering of onderhoud van een woning. Wanneer de hypotheekverstrekker een bouwkundig rapport vereist, bijvoorbeeld bij Nationale Hypotheek Garantie, kunt u de kosten dus als aftrekpost bij uw belastingaangifte opgeven. Prettig om te weten!

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan Voorbeeldrapport aankoopkeuring

 

Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring?

De kosten van een bouwkundige keuring bij aankoop van een woning liggen gemiddeld tussen de € 200 en € 400, afhankelijk van de te keuren woning.

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe het kan dat er zo veel verschil zit tussen de tarieven die gehanteerd worden door verschillende aanbieders van bouwkundige keuringen. Dat is eenvoudig te verklaren, en geldt eigenlijk voor alles: er zijn altijd partijen die iets goedkoper kunnen of aanbieden dan een ander. 

Bedenk daarnaast dat u graag een keuring wilt die verzekerd is en wordt uitgevoerd door een bouwkundig adviseur die in het bezit is van zijn diploma's en certificaten, zijn gereedschap op orde heeft en de tijd neemt om een uitgebreid bouwkundig rapport op te stellen.

Dus wilt u de kosten van een bouwkundige keuring weten?

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

 

Wat is het verschil tussen een taxatie en een bouwkundige keuring?

Een taxatie geeft antwoord op de waarde van de woning en wordt uitgevoerd door een gecertificeerd makelaar/taxateur. Een bouwkundige keuring is gericht op de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en wordt uitgevoerd door een bouwkundig inspecteur. Dat is het verschil, en daarom is een vullen de bouwkundige keuring en de taxatie elkaar goed aan!

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan Voorbeeldrapport aankoopkeuring

Wat staat er in een bouwkundig rapport?

Dat hangt af van de aanleiding voor de bouwkundige keuring. Voor bouwkundige rapporten bij aan- en verkoop geldt bijvoorbeeld dat deze voldoen aan de normen van de NHGStichting Waarborg Fonds Eigen Woningen en worden geaccepteerd door alle erkende hypotheekverstrekkers. De inhoud van andere bouwkundige rapporten (zoals een meerjaren onderhoudsplan of bouwkundige keuring van een gebrek of specifiek bouwdeel) is afgestemd op de aanleiding, een onafhankelijk bouwkundig advies op maat dus.

 

Voorbeeldrapport aankoopkeuring Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

Als ik een bouwkundige keuring van een appartement laat uitvoeren, wordt dan het gehele gebouw bekeken?

Nee, tenzij u specifiek aangeeft het gehele gebouw te willen laten onderzoeken. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de VvE. Bij de bouwkundige keuring van een appartement kijken we naar het appartementsrecht, alle aangrenzende algemene bouwdelen en geven we een indruk van de algehele staat van het complex. Het is belangrijk om na te vragen of de VvE in het bezit is van een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Zo niet, dan kunnen wij een aanbieding doen om deze op te stellen.

Ik heb een bouwkundig gebrek aan mijn woning, ben ik aan het juiste adres?

Absoluut! Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies over uw woning, dan biedt een bouwkundige keuring uitkomst. Denk aan bijvoorbeeld scheuren in uw muur, lekkage en vochtproblemen. Wij voeren dakinspecties uit, kruipruimteinspecties, vochtinspecties enzovoort. Bespaar uzelf mogelijk vele euro’s door eerst een visuele bouwkundige keuring uit te laten voeren en laat u goed adviseren en voorlichten door een onafhankelijk bouwkundig adviseur.

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

Zijn de adviseurs gecertificeerd, welke eisen worden aan ze gesteld?

In Nederland zijn géén algemene eisen voor bouwkundig adviseurs, er zijn er dan ook zeer veel. Certificering bestaat er ook niet op het gebied van bouwkundige keuringen, laat u dus niet misleiden! Bij bouwkundigekeuring.nl werken we enkel met adviseurs die aantoonbare ervaring hebben en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Elke adviseur heeft een individuele selectieprocedure doorlopen. Ook kijken we naar opleiding, behaalde cursuscertificaten en inschrijvingen in registers als NVDO, Sertum en Nivre.

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan Voorbeeldrapport aankoopkeuring

Kan ik de bouwkundige keuring opnemen als ontbindende voorwaarde?

Ja, sterker nog: Per 1 februari 2018 is de de bouwkundige keuring standaard als ontbindende voorwaarde opgenomen in de koopovereenkomst naast voorbehoud van financiering en bijvoorbeeld voorbehoud verkoop van eigen woning.

De bouwkundige keuring staat dus als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Een goed geformuleerde ontbindende voorwaarde m.b.t. een bouwkundige inspectie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Een omschrijving van de termijn waarbinnen (in dit geval) de koper moet melden dat hij een beroep doet op de voorwaarde en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;
  2. De naam van het bedrijf of de instelling die de inspectie uitvoert of in ieder geval een omschrijving van de eisen waaraan de inspecteur moet voldoen;
  3. Een omschrijving van de feiten, blijkende uit het rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;
  4. Ook dient men vast te leggen wat de gevolgen zijn als een inspectie niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken).

Voorbeeld: ‘Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een door Bouwkundigekeuring.nl opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan € 5000,- ofwel wanneer blijkt dat de kruipruimte zich in slechte staat blijkt te bevindne ofwel wanneer een bouwkundige inspectie binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 4 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport.’

U kunt uiteraard ook op voorhand een bouwtechnische keuring laten uitvoeren, voordat de koopovereenkomst wordt opgesteld. U doet dan een bieding op de woning onder voorbehoud van bouwtechnische keuring.

Nu is het zo dat kopers, verkopers en makelaars de voorkeur geven om de bouwkundige keuring af te ronden voordat de 3 dagen wettelijke bedenktijd afloopt. Dat scheelt een hoop gedoe en extra teleurstellingen. Maar dat betekent dan ook vaak dat de bouwkundige keuring met spoed moet worden geregeld.

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan Voorbeeldrapport aankoopkeuring