Snel een bouwkundige keuring en rapport nodig? Bel 085 489 16 06

Opleveringskeuring

Regel een opleveringskeuring bij de officiele oplevering van uw nieuwbouw woning, appartement of algemene ruimten (VvE).

U wilt dat er bij de oplevering goed wordt gekeken naar eventuele gebreken en tekortkomingen zodat de aannemer deze nog voor u gaat oplossen. Wij staan adviseren u op dit gebied tijdens dit officiële moment. 

Tijdens de oplevering inspecteert onze bouwkundig adviseur de woning, beoordeelt de zaken die de bouwer aandraagt en loopt met u mee om overige gebreken en tekortkomingen te registreren en ter sprake te brengen. Voor €295,00 krijgt u de deskundige bouwkundige ondersteuning die u nodig heeft bij de oplevering.

Bij een opleveringskeuring hanteert de bouwer een proces verbaal van oplevering. Op dit proces verbaal worden alle opleverpunten genoteerd, ook de punten die onze adviseur aandraagt. Na de oplevering wordt bekeken of alle punten in het proces verbaal zijn opgenomen.

Aan het einde van de oplevering plaatsen de bouwer en de koper(s) een handtekening onder het proces verbaal van oplevering en krijgen beiden een exemplaar. De bouwer heeft in de regel 3 maanden de tijd om de opleverpunten op te lossen.

Bouwkundigekeuring.nl
De aanwezigheid van de bouwkundig adviseur bij de oplevering was voor ons van grote toegevoegde waarde.

'We zijn blij dat we een adviseur hebben ingeschakeld bij de oplevering van ons nieuwe huis. Hierdoor verliep de oplevering goed en zijn de gebreken die het licht kwamen als opleverpunt genoteerd zodat de aannemer deze op zal moeten lossen.''

bouwkundigekeuring.nl

Fam. Arendtzen – De Jong, Utrecht