Snel een bouwkundige keuring en rapport nodig? Bel 085 489 16 06

Bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Donderdag 15 maart 2018

De bouwtechnische keuring is per februari 2018 standaard opgenomen als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst.

''Huis kopen onder voorbehoud bouwkundige keuring wordt de standaard'' - De Telegraaf

De minister heeft, samen met NVM - VBO en Vastgoedpro, de consument in bescherming willen nemen tegen de risico's bij het kopen van een huis. Het resultaat: nieuwe modelkoopovereenkomst voor woningen waarin standaard het voorbehoud van bouwkundige keuring is opgenomen naast het al bekende voorbehoud van finaniering. 

Een goed geformuleerde ontbindende voorwaarde m.b.t. een bouwkundige inspectie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

► Een omschrijving van de termijn waarbinnen (in dit geval) de koper moet melden dat hij een beroep doet op de voorwaarde en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;

► Een omschrijving van de feiten, blijkende uit het rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;

► Ook dient men vast te leggen wat de gevolgen zijn als een inspectie niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken).

Het opnemen van het voorbehoud van bouwkundige keuring in de modelovereenkomst is een belangrijke stap om de koper(s) in de krappe woningmarkt beter te kunnen beschermen. Afwijken van het voorbehoud van bouwtechnische keuring een groot risico kan vormen.

Een bouwkundige keuring is bij ons al verkrijgbaar vanaf €400,00 incusief BTW. Wij werken door heel Nederland. 

Zie Bouwkundige keuringTarieven voor meer informatie of bel ons 085 - 489 16 06

Nieuwsoverzicht